Referat af artiklen:

 1. Selvpensionering Øges:

  • Flere danskere vælger at gå tidligt på pension for egne midler, en tendens som bekymrer Dansk Arbejdsgiverforening.
 2. Fakta om Selvpensionering:

  • En selvpensioneret person modtager ikke løn eller offentlige ydelser i seks måneder og har fået udbetalt pension fra deres pensionsordninger.
  • Udbetalingsregler afhænger af, hvornår pensionsordningen blev oprettet.
 3. Uddannelsesbaggrund:

  • 13.500 personer i aldersgruppen 62-66 år har selvpensioneret sig.
  • Fordeling: Ufaglærte (2.600), Faglærte (3.500), Kort videregående (1.100), Mellemlang videregående (4.100), Lang videregående (2.200).
 4. Geografiske Forskelle:

  • Flest selvpensionerede i velhavende kommuner omkring København, færrest i visse jyske kommuner.
 5. Økonomiske Uligheder:

  • Selvpensionerede med lange uddannelser har højere formuer sammenlignet med faglærte.
  • Diskussion om udvidelse og forbedring af Arne-pensionen for at reducere ulighed.
 6. Arbejdsgivernes Bekymringer:

  • Behov for flere medarbejdere i både private og offentlige sektorer.
  • Kritik af forbedringer i skattefinansierede pensioner, da de trækker folk ud af arbejdsmarkedet.
 7. Seniorpension og Efterløn:

  • Omtrent 29.000 borgere er på seniorpension.
  • 34.000 borgere på efterløn i 2023, et faldende antal år for år.