• @UnderbroenOP
   link
   37 months ago

   Jeg er slet ikke uenig; det er noget vi kollektivt har valgt at ignorere i det store hele.

 • @UnderbroenOP
  link
  17 months ago

  Referat af teksten:

  I juni 2022 indtraf en alvorlig arbejdsulykke på en byggeplads i Københavns Nordhavn, hvor en rumænsk mand blev dræbt af en nedfalden betonbjælke under elementmontage i fjerde sals højde. Københavns Politi blev alarmeret, og efterfølgende viste en aktindsigt fra Arbejdstilsynet, at de rumænske arbejdere på stedet havde modtaget en generel sikkerhedsintroduktion, men ikke specifik instruktion om farerne ved elementmontage. Arbejdstilsynet reagerede ved at udstede et strakspåbud til byggefirmaet for at forbedre sikkerhedsforholdene.

  Denne tragiske hændelse er blot én i rækken af arbejdsulykker, der rammer migrantarbejdere i byggeriet. En rapport fra Aalborg Universitet viser, at mellem 2016 og 2022 var mere end hver tredje dødsulykke inden for byggeriet relateret til migrantarbejdere, som udgør 12-13% af den totale beskæftigelse. Rapporten indikerer også, at antallet af migrantarbejdere i bygge- og anlægssektoren er steget markant fra 8.782 til 25.014 fuldtidsbeskæftigede i 2023.

  Migrantarbejdere står over for farlige arbejdsforhold og er tilbøjelige til at skjule arbejdsulykker af frygt for at miste job, bolig og deres eksistensgrundlag. Rapporten antyder, at kun omkring hver femte arbejdsulykke blandt migrantarbejdere bliver officielt anmeldt, hvilket delvist skyldes en kultur af frygt og arbejdsgivernes ønske om at undgå negativ omtale.

  Dansk Industri erkender overraskelse over resultaterne og anerkender, at der er dele af arbejdsmarkedet, der ikke er tilstrækkeligt opmærksomme. Rapporten indikerer desuden, at migrantarbejdere i udenlandske virksomheder oplever dårligere arbejdsmiljø, mens dem, der arbejder sammen med danske kollegaer, er mere tilfredse. Der opfordres til en styrket indsats fra myndigheder, fagforeninger og arbejdsgivere for at forbedre forholdene for migrantarbejdere. Arbejdstilsynet har valgt ikke at kommentere på rapporten.