Her kan du læse om hvad der forventes af brugere, moderatorer og adminstratorer når de færdes på Feddit.dk. Moderation bliver primært udført af administratorer og moderatorer, men også i et vist omfang af almindelige brugere via rapportering og nedstemning.

Brugere

Brugere på Feddit.dk skal…

  • Leve op til reglerne på Feddit.dk og det fællesskab der skrives i.
  • Rapportere indhold der overtræder reglerne, uden ellers at kommentere på det indhold.

Moderatorer

Moderatorer på Feddit.dk skal…

  • Fungere som eksempler på god opførsel.
  • Sikre at reglerne i deres fællesskab, samt reglerne på Feddit.dk, følges. Dette bør gøres proaktivt så vidt muligt.
  • Bandlyse brugere som gentagne gange overtræder reglerne fra deres fællesskab.

Administratorer

Administratorer på Feddit.dk skal…

  • Sikre den daglige drift af siden.
  • Bandlyse brugere som gentagne gange overtræder reglerne i forskellige fællesskaber.
  • Bandlyse brugere fra Feddit.dk som overtræder Feddit.dks regler på eksterne instanser.
  • Fjerne ulovligt indhold fra Feddit.dk.
  • Udvise transparens så brugerne er sikre på at siden bliver driftet på en ordentlig og anstændig måde.

Moderation af indhold på eksterne instanser

Læg mærke til at adminstratorer generelt ikke modererer indhold fra eksterne brugere på eksterne instanser. Det er op til den eksterne instans at moderere det indhold. Du skal stadig rapportere indhold på eksterne instanser, men Feddit.dk vil generelt ikke gribe ind, medmindre det er ulovligt indhold. Den eksterne instans vil dog modtage din rapport og kan vælge at moderere indholdet. Du kan altid blokere brugeren eller fællesskabet som indholdet kom fra.

Hvis en instans gentagne gange er kilde til regelovertrædelser kan Feddit.dk vælge at udelukke instansen fra forbundet (Feddit.dk kan “defederate” en sådan instans).