EMBEDEE

  • 0 Posts
  • 1 Comment
Joined 9 months ago
cake
Cake day: October 6th, 2023

help-circle
  • Legende! Jeg er helt enig i beskrivelsesteksten på siden: *Argumentet som DR bruger er, at de ikke vil lade store techgiganter som Spotify bestemme over DR’s indhold. Dette argument giver ikke nogen mening, da DR samtidig også afskærer alle andre 3. parts apps fra at abonnere på deres podcasts.

    Dette går direkte imod DR’s public service forpligtelser, og svarer til at bestemme at du kun må bruge en radio produceret af DR til at lytte til DR’s programmer. I værste fald er DR med til yderligere at normalisere tendensen til, at indhold gemmes bag betalingsmure og proprietære apps i stedet for at blive gjort tilgængeligt via de åbne web-standarder der allerede findes, og som sikrer at folk kan bruge den software de foretrækker.*

    Desuden synes jeg på ingen måde at DR’s egen App lever op til min fortrukne Podcast app rent funktionalitets-mæssigt.

    Tak for delingen!